CAMBRIDGE

S obzirom da smo certificirani međunarodni Cambridge Centar za polaganje, naši učenici imaju mogućnost da dobiju Cambridge diplomu.

Cambridge za osnovnu školuMeđunarodni plan i programCambridge za osnovce postavlja jasne ciljeve u učenju engleskog jezika kao prvog ili drugog stranog jezika, te nudi mogućnost polaganja ispita iz matematike, nauke i globalnih perspektiva također na engleskom jeziku. Bazira se na razvoju jezika i vještina u osnovnim predmetima što je idealna osnova za studiranje u budućnosti.

Cambridge za osnovnu školu prati gradivo tog uzrasta te se bazira na onim stvarima koje bi djeca mogla uraditi tokom osnovnog školovanja. Tipično je namijenjen za učenike od 5 do 11 godina i razvija njihove sposobnosti za učenje te shvatanje engleskog jezika na pravi način tokom početnih godina usvajanja. Iste tehnike rada se koriste i u matematici, nauci, Cambridge globalnim perspektivama i ICT-u.

FleksibilnostProgram je fleksibilan te škole nude bilo koju kombinaciju Cambridge predmeta za osnovce. To znači da mogu koristiti Cambridge za osnovnu školu dok prate školski ili državni nastavni plan i program ili mogu uzeti cijeli Cambridge program. U bilo kojoj etapi, učenici nadograđuju svoje stečeno znanje te je silabus napravljen tako da se koristi pristup “utvrđivanja gradiva” pa tako djeca usvajaju gradivo na prirodan način.

Naši zadaciMnoge škole koriste strukturu testiranja Cambridge programa za osnovce kako bi provjerili performans učenika i izvjestili roditelje i učenika o tome. Cambridge za osnovce koristi međunarodne referentne testove koji dodatno ulijevaju povjerenje roditeljima i daju tačne rezultate. Postoje dvije opcije testiranja: “Cambridge Primary Progression Tests” i “Cambridge Primary Checkpoint”. Ovi testovi nude nastavnicima referentne tačke kako bi na jednostavan način provjerili napredak učenika nakon određenog vremena. Također sadrže detaljne i strukturne izvještaje za roditelje.

Podrška školamaNiz raznih materijala i pomagala dostupan je nastavnicima da planiraju i predaju Cambridge program za osnovce bilo da se radi o engleskom kao prvom ili drugom jeziku, matematici, nauci, Cambridge globalnim perspektivama ili ICT-u za početnike. Nastavnici imaju pristup ovim materijalima kao što je nastavni plan i program kada škola postane certificirani centar za polaganje.

Cambridge za srednju školu 1

Cambridge za srednju školu – niži stepen razvija vještine i razumijevanje engleskog jezika, matematike i nauke prve tri godine srednjeg školovanja. Kombinuje svjetski priznat nastavni plan i program sa visokokvalitetnom podrškom od strane predavača kao i integrisane zadatke. Naš nastavni plan i program uključuje i opciju engleskog jezika kao drugog stranog jezika.

Temelji za razvojEksterne referentne tačke
Cambridge za srednju školu – niži stepen sadrže odlične pripreme za Cambridge viši stepen i ostale edukacijske programe. Testovi za niži stepen se koriste da se provjeri spremnost učenika za naredni edukacijski stepen.

Cambridge za srednju školu – niži stepen uključuje dvije opcije testiranja: “Cambridge Lower Secondary Progression Tests” i “Cambridge Lower Secondary Checkpoint”. Oba testa nude međunarodne referentne tačke o uspjehu učenika i pomažu nastavnicima da uoče prednosti i slabe tačke ulenika te mu daju dodatne savjete kako da napreduje.


Podrška za predavačeS obzirom da je Cambridge za srednju školu 1 međunarodno prihvaćen program, napravljen je tako da identificira kulturološke razlike. To podrazumijeva najbolje nastavne materijale i pomagala koji se mogu koristiti i u lokalnim i u međunarodnim školama.


FleksibilnostMeđunarodni nastavni plan i program
Škole mogu koristiti Cambridge za srednju školu 1 uporedo sa redovnim nastavnim planom i programom. Nijedan dio programa nije obavezan tako da nastavnici mogu prilagođavati materijale stiuaciji.

Podrška podrazumijeva online treninge, upute za nastavni plan, upute za nastavnike, popis materijala i sigurnih stranica za podršku.