GOOGLE CLASSROOM

Google Classroom

Google je sarađivao sa edukatorima širom svijeta kako bi napravio ovu aplikaciju. Ovo je jednostavan alat koji pomaže nastavnicima u pripremi nastave. Sa Classroom-om, mogu se kreirati časovi, podijeliti zadaci, ocjene te slati izvještaji učenicima. Sve se to dešava na jednoj zajedničkoj platformi. Classroom usmjerava zadane zadatke te olakšava nastavnicima njihov nastavni process. Nastavnici mogu pratiti napredak učenika i tako uočiti gdje trebaju posvetiti dodatnu pažnju. Na taj način, učenici dobijaju konstruktivne i individualne kritike i savjete.