Khan Academy

Khan Akademija nudi vježbanje zadataka, instrukcijske video klipove te personaliziran sadržaj koji će nadahnuti korisnike da uče po svom osobnom tempu i van učionice. Zadaci su izmatematike, nauke, programiranja, historije, umjetnosti, ekomonije i još mnogo oblasti. Naše matematičke platforme vode korisnika od vrtića do računanja koristeći prilagodljivu tehnologiju koja prepoznaje jače strane i rupe u učenju. Također smo partneri sa NASA-om, Muzejem Moderne Umjetnosti u New Yorku, Akademijom Nauka u Kaliforniji i MIT-om za specijalizirani sadržaj. .

khan