myON

myON je personalizirana platforma za čitanje koja nudi neograničen pristup hiljadama digitalnih knjiga. Učenici mogu birati naslove iz svoje preporučene školske liste ili cijele myON biblioteke koja je dostupna preko školske pretplate. Sa myON aplikacijom učenici mogu analizirati tekst posebnim alatima za čitanje i pisanje te posebnim zadacima pomoću myON projekata koji se odlično uklapaju u programe školske lektire.

myon