BOSEPOBOSEPO je naučno takmičenje koje su napravile i kreirale Richmond Park škole. Cilj takmičenja je istaći važnost nauke i tehnologije među našim učenicima. BOSEPO je platforma gdje student prezentuju i takmiče se sa svojim projektima – radovima, displej tablama i ostalim modelima. Takmičenje je podijeljeno na šest kategorija:

  1. Energija
  2. Okoliš
  3. Inženjering-IT
  4. Kratki film
  5. Umjetnost
  6. Junior

 
 
 
 

Destination Imagination“Destination Imagination je vodeća obrazovna neprofitna organizacija posvećena radu sa učenicima svih uzrasta kroz podučavanje vještina neophodnih za uspjeh u školi, te kasnije u njihovim karijerama i drugim aspektima života.
Od osnivanja 1982. godine, naši programi su dosegli do preko 2 miliona djece. Imamo podršku preko 38 000 volontera koji nam pomažu u organizovanju naših programa širom svijeta.