Schoolmind

SchoolMind je online aplikacija za vođenje razredne knjige u elektronskom obliku. Aplikacija je prilagođena obrazovnom sistemu osnovnih i srednjih škola Federacije BiH. SchoolMind sadrži informacije o ocjenama, izostancima i raznim nastavnim procesima u toku školske godine.

KORISTITE WEB ILI MOBILNU APLIKACIJU
  1. Posjetite my.schoolmind.net ili skinite aplikaciju sa Google Store-a ili Apple Store-a.
  2. Unesite Vaše korisničko ime i lozinku te provjerite ocjene, komentare nastavnika ili izostanke.
  3. Također, elektronski dnevnik Vam omogućava direktnu komunikaciju sa nastavnicima putem e-maila.
KORISTITE SMS USLUGU

Osim mobilne aplikacije možete provjeriti ocjene i izostanke i putem SMS poruke. Ova opcija samo zahtjeva da imate mobilni telefon.Pošaljite praznu poruku ili ukucajte bilo koje slovo i dobit ćete sljedeće informacije:

  1. Ime učenika
  2. Ocjene iz predmeta
  3. Opravdane i neopravdane izostanke

Schoolmind