April 22, 2022

Konkurs za upis učenika/ca u I (prvi) razred Richmond Park Međunarodne gimnazije u školskoj 2022/23. godini

Na osnovu Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa, broj: 191/22 od 01.04.2022. godine, Privatna ustanova  Međunarodna Gimnazija “Richmond Park International Secondary School ” Sarajevo  objavljuje:  KONKURS […]
English