Škole

parallax background

Konstantno gradimo zanimljivo i učenicima privlačno okruženje u kojem svaki aspekt dizajna ispunjava očekivanja naših studenata

RICHMOND PARK
PREDŠKOLSKE
USTANOVE


Richmond Park Međunarodni vrtić Sarajevo

Richmond Park Međunarodni vrtić Bihać

Richmond Park Međunarodni vrtić Tuzla

Richmond Park Međunarodni vrtić Zenica


Predškolske ustanove Richmond Park su vrtići za djecu od 1-3 godine i od 3-6 godina. Koriste Saxon kurikulum u svakodnevnim aktivnostima u cilju efikasnog učenja engleskog jezika kao i motivacije.

RICHMOND PARK
OSNOVNE ŠKOLE


RP Međunarodna osnovna škola Sarajevo

RP Međunarodna osnovna škola Bihać

RP Međunarodna osnovna škola Tuzla


Međunarodne osnovne škole pokrivaju obrazovanje od 1. do 9. razreda. Nastava se izvodi na engleskom jeziku. Za one najmlađe koristi se Jolly Phonics program učenja pisanja i čitanja na engleskom jeziku.
Međunarodna osnovna škola u Sarajevu je registrovana Cambridge škola. Naši učenici imaju priliku steći diplome za Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary programe.

RICHMOND PARK
SREDNJE ŠKOLE


RP Međunarodna srednja škola Sarajevo

RP Međunarodna srednja škola Tuzla

Richmond Park koledž Sarajevo

Richmond Park koledž Bihać


Srednje obrazovanje pružaju Međunarodne srednje škole i koledži u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću. Nastava se odvija na engleskom jeziku uz mnoštvo tehničkih pomagala i raznovrsnih aplikacija u nastavi.
Međunarodna srednja škola i koledž u Sarajevu su registrovane Cambridge škole. Naši učenici imaju priliku steći diplome za programe Cambridge Upper Secondary i Cambridge Advanced.

INTERNACIONALNI
BURCH UNIVERZITET


Fakultet za edukaciju i humanističke nauke

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke


Prema posljednjim podacima Webometrics-a, IBU je najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini i prvi poduzetnički univerzitet u regiji. Okruženje koje će vam pomoći u vašem razvoju i koje će proširiti vaše vidike. Kroz različite odsjeke i studijske programe usredotočeni smo na naše studente, prilagođavamo se njihovim potrebama i poboljšavamo naš kurikulum kako bi bili relevantni na tržištu rada.

Širok spektar vrhunskih objekata i usluga

campuses_classroom

Moderno opremljenje učionice

Učionice su opremljene računarima, interaktivnim tablama i projektorima u cilju kvalitetnijeg održavanja nastave.
campuses_labs2

Naučne laboratorije

Prirodne nauke se izučavaju u posebnim laboratorijama koje su opremljene po standardima koji omogućuju kvalitetnu nastavu.
campuses_multimedia

Multimedijalne sale

Svaki kampus posjeduje jednu ili više multimedijalnih sala koje se koriste za različite programe i događaje.
campuses_libraries

Biblioteke i čitaonice

Za one koji vole da čitaju svaka škola posjeduje biblioteku i čitaonicu da učenici mogu u miru da čitaju omiljene sadržaje.

campuses_sportsterrain

Sportski tereni

Kampusi sadrže raznovrsne sportske terene kao što su košarkaško i nogometno igralište.
campuses_sportshall

Sportske dvorane

Sportska dvorana velikog kapaciteta posjeduje višenamjenski teren za nogomet, košarku, obdojku i druge sportove.
campuses_restaurant2

Restorani

Restorani serviraju zdravu i raznoliku ishranu. Doručak i ručak su standardni obroci, dok je večera dostupna za učenike koji borave u internatskom smještaju.
campuses_canteen2

Kantine i kafeterije

Za učenike i studente dostupne su kantine i kafeterije koje pružaju usluge tokom kraćih i dužih pauza u nastavi.

campuses_relaxspace

Prostor za odmor

Za različite potrebe pružamo i prostorije sa sadržajima za odmor, gdje učenici mogu boraviti tokom pauza u nastavi.
campuses_clubs

Prostorije za klubove

Vannastavne aktivnosti u vidu raznovrsnih klubova obavljaju se u posebnim prostorijama predviđenim za tu svrhu.
campuses_dormitory

Internatski smještaj

U većini naših kampusa nudimo i opciju internatskog smještaja za učenike koji žive na većoj udaljenosti od škole.
campuses_parkinglot

Parkiralište

Svaki kampus posjeduje i određene kapacitete za parkiranje.

campuses_tech

Računari za učenike i osoblje

Sve učionice kao i prostorije za osoblje posjeduju računarsku opremu.
campuses_smartboard

Interaktivne table

U mnogim učionicama instalirane su pametne, interaktivne table koje unaprijeđuju iskustvo u nastavi.
campuses_schoolmind

Elektronski dnevnik

Učenici i roditelji imaju pristup elektronskom dnevniku gdje mogu pratiti ocjene, izostanke, zadaće i još mnogo toga putem interneta.
campuses_wifi

Besplatan Wi-Fi

Kampusi su pokriveni besplatnim internetom, učenicima i osoblju dostupnim preko Wi-Fi mreže.